เกี่ยวกับบริษัท    พันธกิจ  

  ภารกิจ
 บริษัท พี.เอ็น.แอล แวคคัมโคท จำกัดเป็นองค์กรให้บริการเคลือบชิ้นงานด้วยวิธีการ Vacuum metalizing (ชุบสูญญากาศ) ที่ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานโดยผสมผสานการใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุไปสู่เป้าหมายและผลที่ดีต่อลูกค้า
วิสัยทัศน์
 บริษัท พี.เอ็น.แอล แวคคัมโคท จำกัด มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรชุบสูญญากาศที่มั่นคงที่สุด ที่คิดริเริ่มในสิ่งใหม่และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะให้การบริการที่ดีที่สุดกับลูกค้า