เกี่ยวกับบริษัท    วิสัยทัศน์  

           บริษัทมุ่งมั่นเป็นบริษัทเคลือบสุญญากาศ  ที่ริเริ่มในสิ่งใหม่  และกระทำทุกวิถีเพื่อให้บริการอย่างดีที่สุดแก่ลูกค้าในปัจจุบันและอนาคต